Referat af bestyrelsesmøde den 15. maj 2007 kl. 19.00


Tilstede: Poul Erik, Svend Aage, Jørn S., Kathrine, Merete og Hans Jørgen
Fraværende: Jørn Ø.

Dagsorden: 1. Referat fra seneste møde.
2. Økonomi og medlemsstatus.
3. Alarm.
4. Arrangement vedr. European CompanySportsGames
5. Firmarabat.
6. Eventuelt.

1. Referat fra seneste møde:
Merete – gælder studierabatten for alle? Det gør den ikke. Der er indgået en specifik aftale med AUCs sportsforening, som vi håber at kunne profitere af. Skulle andre studenterforeninger kunne tilbyde os en modydelse, vil vi være åbne for evetuel rabatordning.
Svend Aage – vi skal have rettet i teksten vedrørende retningslinier for gæstespil. Spar Nord er interesseret i at yde 3.500 kr. i tøjsponsorat, hvis vi indgår aftale om klubtøj med Ketcher Sport.
Vi har endnu ikke fået arbejdsbeskrivelsen for rengøringsfunktionen. Schunck tager sig af dette. Lysanlægget er blevet lavet. Merete vil kontakte Nybolig Vejgaard vedrørende eventuelt sponsorat.

2. Økonomi og medlemsstatus:
Der er pt. registreret 124 medlemmer, hvilket er flere end på samme tidspunkt sidste år. Svend Aage gennemgik økonomiopgørelsen, der i detaljer viser den øjeblikkelige situation. Vi følger budgettet og endda til den gode side.
Det blev besluttet at lave klare retningslinier for, hvor meget klubben yder til mad og drikkevarer til holdkampe. Til alle hold på nær veteraner ydes der max. 35 kr. pr. spiller. Til veteraner ydes der 70 kr. pr. spiller. Begge beløb er samlet incl. drikkevarer.

3. Alarm:
Vi opsiger vort nuværende alarmabonnement pr. 1. august eller hurtigst muligt. Vi køber herefter en ny alarm eller forsøger at konvertere den eksisterende. Poul Erik har talt med Andreas Mylund om muligheden for at genbruge den eksisterende alarm, og han mener dette er muligt. I samme forbindelse nedtages mønttelefonen, i henhold til en tidligere beslutning, da behovet for denne ikke længere eksisterer. Den nedtages dog tidligst efter det kommunale arrangement ultimo juni.

4. European CompanySportsGames:
Arrangementet foregår i tidsrummet 27.-30. juni. Poul Erik har deltaget i planlægningsmøderne. Oplægget er for nuværende, at der skal deltage ca. 60 spillere i de kampe der skal afvikles i AØT. Der er ikke klarhed over spilleformen endnu, så det virker lidt uoverskueligt.
AØT skal sørge for spillernes fortæring til frokost og i løbet af dagen(e). Vi ser heri en rigtig god mulighed for at score en pæn fortjeneste, hvis vi er dygtige og vi kan skaffe frivillige til opgaven. Opgaverne består hovedsagelig i at stille en turneringsleder til rådighed, samt at bemande køkkenet og et fadølsanlæg. Der er nedsat et udvalg bestående af Kathrine, Merete og Svend Aage til at koordinere det omfattende arbejde. Som afslutning på arrangementet arbejder vi med at stable en klubfest på benene lørdag den 30. juni. Aktivitetsudvalget (Jørn Ø. Og Merete) står for dette.

5. Firmarabat:
Vi har modtaget en henvendelse fra en medarbejder i KMD, vedrørende muligheden for etablering af en firmarabat ordning. Der findes flere forskellige måder at skrue en sådan ordning sammen på, som man kan se på andre klubbers hjemmesider. Svend Aage kontakter KMDs medarbejder og diskuterer mulighederne.

6. Eventuelt:
Per Lunds træning for let øvede fungerer tilfredsstillende.
AØT Closed løber af stablen den 10. juni.
Der afsættes baner til afholdelse af et privat arrangement for vor hovedsponsor Spar Nord. Hvilken lørdag ønskes?
Svend Aage kontakter Spar Nord vedr. endnu ikke underskrevet sponsorkontrakt.
Den samlede bestyrelse udtrykte meget stor tilfredshed med Stefan Thomsens ihærdige indsats med at kreere vor nye og ekstremt præsentable hjemmeside, som langt overgår vore vildeste fantasier. Godt gået webmaster – håber du holder skruen i vandet mht. opdateringer.